Vad - Diagnoser

Gubbvad

"Gubbvad" är ett informellt uttryck som ofta används för att beskriva vaderna hos äldre män, särskilt när dessa muskler är välutvecklade och har en specifik estetisk eller karaktäristisk form. Uttrycket har ingen medicinsk eller vetenskaplig betydelse och används mest i vardagligt språkbruk.

Många människor kan märka förändringar i kroppssammansättningen med åldern, inklusive eventuell minskning av muskelmassan och styrkan. "Gubbvad" kan också referera till vaderna hos män som har engagerat sig i fysiskt arbete under många år och därmed utvecklat starka vadmusklerna.

Det är viktigt att notera att åldrandet påverkar människor på olika sätt, och begreppet "gubbvad" kan vara en generalisering som inte gäller alla äldre män. Muskulaturens utseende och form är starkt påverkad av genetik, aktivitetsnivå och livsstil. Att upprätthålla en aktiv livsstil och regelbunden träning kan bidra till att bevara muskelmassa och styrka oavsett ålder.

Orsak

Ofta genom träning som vaden egentligen inte klarar av. Det blir för hög belastning lite för snabbt och ofta på en kall muskel.

Ex innebandy, jogga på asfalt, badminton, tennis el padel. Träning där det krävs snabba stopp eller långvarig seg belastning på vaderna

Behandling

Här ser vi individuellt på vad som har orsakat smärtan. Därefter lägger vi en behandling.

Massage, stötvåg, dry needling och framför allt ge råd om vila och få tillbaka rörligheten i vaden med hjälp av olika träning och stretchövningar.