Sjukvårdsförsäkring

Har du en sjukvårdsförsäkring?

Samarbete med försäkringsbolag

Vi har ett mycket bra samarbete med de flesta försäkringsbolag som erhåller sjukvårdsförsäkringar.

Dessa sjukvårdsförsäkringar täcker oftast upp ett antal naprapatbehandingar per skada och år.

De flesta försäkringsbolagen vill att du först tar kontakt med dem, och efter att du fått ett ärendenummer tar du, eller försäkringsbolaget kontakt med oss.