Övergång nacke rygg - Diagnoser

Nackspärr

Nackspärr, även känt som akut nackstelhet eller akut torticollis
Detta är ett tillstånd där nackmusklerna blir stela och smärtsamma, vilket resulterar i begränsad rörlighet i nacken.
Nackspärr kan vara mycket smärtsamt och orsakas ofta av överansträngning, plötsliga rörelser eller en dålig sömnposition.
Vissa patienter är väldigt känsliga för drag. De kan ex inte sitta med öppet fönster i bilen, under en takfläkt eller vara utomhus utan
att skydda musklerna i nacken då det är dragit eller kallt.

Orsak

  1. Smärta och stelhet: Nackspärr kännetecknas av smärta och stelhet i nackmusklerna.
  2. Begränsad rörlighet: Personen kan uppleva svårigheter att vrida huvudet, böja det framåt/bakåt eller åt sidorna. Det kan uppkomma huggkänsla då man gör dessa rörelser av huvud eller även då man försöker lyfta armarna.
  3. Muskelkramper: Musklerna i nacken kan bli spända och det kan uppstå muskelkramper.
  4. Huvudvärk: Nackspärr kan ibland åtföljas av huvudvärk, särskilt om muskelspänningarna påverkar blodcirkulationen och nerverna i området.

Behandling

Vila och Undvika Ansträngning: Det är viktigt att vila nacken och undvika aktiviteter som kan öka smärtan eller spänningarna i nackmusklerna. Vilket betyder att du ska röra nacken så mycket du kan inom smärtgränsen för om du blir helt stilla kommer musklerna bli ännu mer stela. Vrid huvudet så långt det går utan att det hugger till, gå tillbaka till ursprungsläge och gå sen ut igen innanför smärtläget. Gör detta om och om fler ggr per dag, så hjälper du muskeln att bli mer avslappnad.

Naprapater och Kiropraktorer är specialiserade på att diagnostisera och behandla problem med muskler, leder och skelett, inklusive nackspärr.
Vid behandling av nackspärr kan vi använda olika tekniker för att lindra smärta, förbättra rörlighet och främja läkning. Här är några sätt som vi kan behandla nackspärr:

**1. Justering: Justeringar, även kända som manipulationer eller spinala justeringar, är tekniker där vi använder snabba och kontrollerade rörelser för att återställa normal rörlighet i ryggraden och nacken. Genom att justera lederna kan spänningar och blockeringar lösas upp, vilket kan lindra nackspärr och förbättra rörligheten.

**2. Mjukvävnadsbehandling: Vi kan använda mjukvävnadsbehandlingar som massage, stretching och triggerpunktsmassage för att minska spänningar i nackmusklerna och främja avslappning.

**3. Mobilisering: Mobilisering innebär mjuka sträckningar och rörelser av leden och mjukvävnaden för att förbättra rörligheten. Detta kan vara särskilt användbart vid nackspärr när snabba justeringar kanske inte är lämpliga.

**4. Rådgivning om Livsstil och Övningar: Vi ger rådgivning om ergonomi, rätt kroppshållning och övningar som stärker nackmusklerna och främjar rätt rörlighet.

**5. Anpassning av Sovställning: Vi kan ge råd om rätt sovställning och användning av rätt kudde för att minska belastningen på nacken under sömnen.

**6. Värme- eller Kylbehandling: Användning av värme- eller kylbehandlingar kan hjälpa till att minska muskelspänningar och inflammation i nacken.

**7. Bettskenor: Om nackspärren är relaterad till tandgnissling, kan kiropraktorn skapa en specialanpassad bettskena för att förhindra överdriven belastning på nacken
under natten.

Det är viktigt att nämna att vi har olika behandlingsstilar och metoder. En noggrann utvärdering av din hälsotillstånd kommer att göras innan några behandlingar påbörjas. Om din nackspärr är ett resultat av en underliggande medicinsk orsak, kan vi hänvisa dig till en läkare eller annan medicinsk specialist för ytterligare utvärdering och behandling. Det är också viktigt att kommunicera tydligt med oss om dina symptom och eventuell smärta under behandlingen för att säkerställa en säker och effektiv vård.