Knä - Symtom

Artros

Knäartros, även känt som artros i knät, är en kronisk ledsjukdom som drabbar många människor världen över. Artros uppstår när brosket som täcker ledytan bryts ner gradvis, vilket leder till smärta, svullnad och minskad rörlighet i leden. Knäartros är vanligt hos äldre personer, men det kan också påverka yngre individer, särskilt de som har upplevt knäskador eller har en genetisk predisposition för sjukdomen.

Historien om knäartros är en berättelse om kamp och uthållighet. Människor som lever med knäartros möter dagligen utmaningar i form av smärta och nedsatt funktion, men de kämpar också mot dessa hinder för att leva ett så normalt liv som möjligt.

För dem som lider av knäartros är vardagen ofta präglad av smärta och obehag. Att gå upp ur sängen på morgonen eller ta en promenad kan vara en besvärlig upplevelse. Enkel vardaglig aktivitet kan förvandlas till en prövning av tålamod och viljestyrka. Smärtan som knäartrosen orsakar begränsar inte bara kroppens rörelse utan påverkar också den psykiska hälsan. Människor kan känna sig nedstämda, frustrerade och ibland hjälplösa när de konstant måste hantera smärtan och dess påverkan på deras liv.

Människor som lever med knäartros lär sig att hantera smärtan genom olika behandlingar och övningar. De letar efter stöd från sina nära och kära och från hälso- och sjukvårdspersonal.

Forskare och läkare över hela världen arbetar ständigt för att förstå orsakerna till artros och utveckla nya behandlingsmetoder. Genom medicinsk forskning och teknologiska framsteg har nya metoder för att lindra smärta och förbättra livskvaliteten hos personer med knäartros utvecklats. Genom dessa insatser ger de hopp till de som lider av sjukdomen och visar att det finns ljus i tunneln, även när det känns som mörkast.

Orsak

Knäartros, även känd som osteoartrit i knät, uppstår när brosket som täcker ändarna av benen i knäleden gradvis bryts ner. Det finns flera faktorer som kan öka risken för att utveckla knäartros.

Ålder: Risken för knäartros ökar med åldern. Slitage och nedbrytning av brosket är en naturlig del av åldrandet.

Övervikt: Personer som är överviktiga har en ökad risk för knäartros eftersom övervikt belastar knälederna och ökar slitage på brosket.

Tidigare skador: Tidigare skador på knäet, såsom broskskador eller ligamentskador, ökar risken för knäartros senare i livet.

Genetik: Det finns en ärftlig komponent i utvecklingen av knäartros. Om det finns personer i din familj som har haft knäartros, kan du ha en högre risk att utveckla sjukdomen.

Kön: Kvinnor löper högre risk att drabbas av knäartros jämfört med män, särskilt efter klimakteriet. Hormonella förändringar kan spela en roll i detta.

Ledmissbildningar: Vissa personer föds med missbildade eller felaktiga leder som kan öka risken för att utveckla knäartros.

Idrottsrelaterade faktorer: Idrottsskador eller överansträngning av knäet kan leda till broskskador och öka risken för artros senare i livet.

Ledinfektioner eller inflammation: Tidigare infektioner eller kronisk inflammation i knäleden kan skada brosket och öka risken för artros.

Det är viktigt att notera att knäartros vanligtvis är resultatet av en kombination av dessa faktorer. Människor med en eller flera av dessa riskfaktorer har inte nödvändigtvis knäartros, men risken ökar om dessa faktorer förekommer. Att föra en hälsosam livsstil genom att hålla en hälsosam vikt, undvika skador och motionera regelbundet kan bidra till att minska risken för att utveckla knäartros eller förvärra befintliga symtom.

Behandling


När det gäller knäartros är det viktigt att vara medveten om att det inte finns något botemedel för sjukdomen. Vi kan inte bota knäartros, men vi kan hjälpa till med att lindra smärta och förbättra rörligheten för vissa patienter.

Det är väldigt individuellt vad vi kan gör med en knäartos, men här nedan finns olika teknker som vi kan använda oss av.

Smärtlindring
Naprapater och Kiropraktorer kan använda olika tekniker såsom mjukvävnadsbehandling, stretching och lätta manipulationstekniker i de omgivande områdena för att lindra smärta.

Minska inflammation
Genom att använda vissa tekniker kan inflammationen i knäområdet minska, vilket kan minska smärta och svullnad.

Förbättra rörligheten
Vi kan använda övningar och stretching för att förbättra rörligheten i knät. Detta kan vara särskilt viktigt för personer med knäartros, eftersom sjukdomen ofta leder till minskad rörlighet.

Förbättra biomekanik
Vi arbetar med att förbättra kroppens biomekanik, inklusive hållning och sättet patienten går på. Genom att göra detta kan de minska belastningen på knät och minska smärta och obehag.

Rehabilitering och övningar
Övningar som kan stärka musklerna kring knäet. Starka muskler kan ge stöd och lindra trycket på knäleden.

Ergonomiska råd
Vi erbjuda råd om ergonomi, inklusive sättet patienten sitter, står och sover, för att minska belastningen på knäet.

Det är viktigt att notera att kiropraktisk vård inte är lämplig för alla. Personer med avancerad knäartros eller de som har andra allvarliga hälsoproblem bör rådfråga sin primärvårdsläkare eller en specialist som ortopedkirurg för att få rätt vård och behandlingsrekommendationer. Dessutom bör du alltid söka vård från en licensierad och erfaren kiropraktor om du överväger kiropraktisk behandling. De kan utvärdera ditt tillstånd och utforma en behandlingsplan som är lämplig för dina behov.

Bursit

Orsak

Behandling

Iliotibialbandsyndrom

Orsak

Behandling

Ligamentskador ACL, PCL, MCL

Orsak

Behandling

Menisk

Orsak

Behandling

Osgood-Schlatter

Orsak

Behandling

Patellofemoralt smärtsyndrom

Orsak

Behandling

Reumatoid artrit

Orsak

Behandling