Huvud - Diagnoser

Yrsel

Yrsel är en känsla av ostadighet, svindel eller världen som rör sig, även när personen är stilla. Det är en vanlig upplevelse och kan variera från mild till svår. Yrsel kan vara relaterad till olika faktorer, inklusive problem med innerörat, synsystemet, nervsystemet eller blodtrycket.

Det finns olika typer av yrsel, inklusive:

Vertigo: Vertigo är en specifik typ av yrsel där det känns som att omgivningen snurrar eller rör sig, även när personen är stilla. Detta kan vara relaterat till problem i innerörat och balanssystemet.

Disequilibrium: Detta innebär känslan av att vara ur balans eller ostadig, vilket kan göra det svårt att gå eller stå upp. Det kan vara relaterat till muskel- eller skelettproblem, inklusive problem med leder eller nerver som styr balansen.

Lightheadedness: Detta är en känsla av att nästan svimma eller känna sig yr och svag. Det kan vara relaterat till tillfälligt lågt blodtryck, uttorkning, eller andra cirkulationsproblem.

Yrsel vid rörelse: Yrsel som uppstår när man rör på huvudet eller kroppen kan vara kopplad till problem i innerörat och balanssystemet.

Orsak

Öratssjukdomar: Sjukdomar som kristallsjukan, (benign paroxysmal positional vertigo), Menières sjukdom eller vestibularisneurit, där problem uppstår i innerörat och balanssystemet.

Öroninfektioner: Infektioner i innerörat kan leda till yrsel och balansproblem.

Ångest och stress: Stark ångest eller stress kan ibland orsaka yrsel.

Lågt blodtryck: Plötsliga förändringar i blodtrycket, särskilt när du reser dig upp snabbt, kan leda till tillfällig yrsel.

Neurologiska problem: Vissa neurologiska tillstånd och sjukdomar kan påverka balans och orsaka yrsel.

Behandling

Behandlingen för yrsel beror på den underliggande orsaken till besväret. Innan behandlingen påbörjas måste en noggrann utvärdering av en läkare eller specialist göras för att fastställa den exakta orsaken till yrseln. Här är några sätt som yrsel kan behandlas beroende på den specifika orsaken:

Vi kan behandla yrsel och har många tekniker för detta.

Vi gör specifika tester som förhoppningsvis visar varför du fått din yrsel. Nervsignaler från nackens leder och muskulatur kan störas och därmed ge yrsel.
Är man ex stressad av många vardagliga faktorer, drar vi omedvetet upp axlarna mot öronen, vilket i längden kan ge yrsel.
Om vi inte får det resultat som vi önskar genom vår behandling, ber vi patienten söka upp läkare för vidare undersökning.


Nedan finns även andra vanliga orsaker som kan ge yrsel.

Örats sjukdomar:

-Kristall sjukan, Benign Paroxysmal Positional Vertigo (BPPV): Sjukdomen drabbar patienter i alla åldrar men är vanligast hos personer över 60 år, troligen beroende på åldersförändringar i otolitorganen. När patienten lägger sig ned, vänder sig i sängen eller rör på huvudet kan degenerativt avfall från utriculus ramla ut i vanligtvis den posteriora båggången och påverkar då cupula vid huvudrörelser. Detta skapar en illusion av rörelse, vilket i sin tur ger rotatorisk yrsel och ofta illamående.
Kristallsjukan behandlas ofta med specifika övningar, som Epleys manöver eller Brandt-Daroff övningar, som kan hjälpa till att återställa balansorganens normala funktion.

-Menières sjukdom: Livsstilsändringar, kostkontroll och vissa mediciner kan användas för att hantera symtomen.

-Vestibularisneurit: Inflammationsdämpande läkemedel och övningar för att förbättra balans och öga-hand-koordination kan användas för att hantera yrseln.

Öroninfektioner:

Om yrseln är orsakad av en öroninfektion, kan läkaren ordinera antibiotika för att bekämpa infektionen.


Ångest eller Stress:

Kognitiv beteendeterapi (CBT) eller andra former av terapi kan vara användbara för att hantera ångest och stress, som kan vara en bidragande faktor till yrsel.

Lågt Blodtryck:

Att dricka tillräckligt med vatten, undvika snabba rörelser och stå upp långsamt kan hjälpa till att förhindra yrsel vid lågt blodtryck.

Neurologiska Problematik:

Behandlingen beror på den underliggande neurologiska sjukdomen och kan innefatta mediciner, fysioterapi eller andra terapiformer.

Symtomlindring:

Läkemedel mot illamående och kräkningar kan användas vid svår yrsel för att lindra illamående.

Läkaren kan ordinera mediciner som kallas vestibulära suppressorer för att minska yrsel.

Det är viktigt att följa läkarens rekommendationer och behandlingsplan noggrant. Eftersom yrsel kan vara orsakad av många olika faktorer är det avgörande att få en korrekt diagnos och skräddarsydd behandling. Om yrseln är svår, att man inte känner igen den, uppstår plötsligt eller åtföljs av andra symtom som domningar, svaghet eller talstörningar, är det viktigt att söka medicinsk vård omedelbart för en korrekt diagnos och lämplig behandling.