Huvud - Diagnoser

Spänningshuvudvärk


Spänningshuvudvärk är den vanligaste typen av huvudvärk och kännetecknas av mild till måttlig smärta som ofta beskrivs som en tryckande eller spännande känsla runt huvudet. Det är vanligtvis inte lika intensiv som migrän och påverkar inte dagliga aktiviteter på samma sätt. Här är några kännetecken för spänningshuvudvärk:

  * Smärta och tryck: Smärtan i spänningshuvudvärk beskrivs vanligtvis som en känsla av tryck eller en stramhet runt hela huvudet, som om någon har spänt ett band runt det.

  * Mild till måttlig intensitet: Spänningshuvudvärk är vanligtvis inte lika intensiv som migrän. Smärtan kan vara irriterande och besvärande, men den är sällan så allvarlig att den hindrar dagliga aktiviteter.

  * Varaktighet: Spänningshuvudvärk kan vara kronisk (långvarig) eller episodisk (kommer och går). Kronisk spänningshuvudvärk varar längre än 15 dagar i månaden under minst tre månader.

  * Avsaknad av andra symtom: Spänningshuvudvärk åtföljs vanligtvis inte av andra symtom som illamående, kräkningar, aura eller ökad känslighet för ljus och ljud, vilka är vanliga i migrän.

Orsak

Orsaken till spänningshuvudvärk är ofta många faktorer. När dessa faktorer blir för många kan det ofta leda till spänningshuvudvärk.

-Vi stressar, -Sitter för mycket med dålig hållning i skolan, framför datorn, i bilen....., - Sover dåligt, -Sämre syn, -Fryser och drar upp axlarna, - Sämre hållning med starkare muskler på framsida av kropp än på baksida vilket leder till gamnacke, ja orsakerna kan vara många. Det viktiga är att tillsammans komma på dessa orsaker och försöka förebygga.

Behandling

Målet för vår behandling av spänningshuvudvärk är alltid att bli mer avslappnad. Här har vi många olika behandlingar att ta till. Här funderar vi tillsammans med patienten när, var och hur spänningen börjar och därefter lägger vi upp en individuell behandling som passar just dig.