Huvud - Diagnoser

Migrän

Migrän är en neurologisk sjukdom som kännetecknas av upprepade och intensiva huvudvärksattacker. Det är en form av huvudvärk som vanligtvis är mycket smärtsam och ofta åtföljs av andra symtom. Här är några kännetecken för migrän:

Intensiv huvudvärk: Migränhuvudvärken är oftast pulserande och koncentrerad till en sida av huvudet. Smärtan kan vara så allvarlig att den påverkar dagliga aktiviteter.

Återkommande attacker: Migrän följer ofta ett mönster av återkommande attacker, som kan variera i frekvens från person till person. En migränattack kan pågå i några timmar till flera dagar.

Aura: Vissa personer med migrän kan uppleva en aura före eller under en migränattack.
Auran består av visuella, sensoriska eller språkliga symtom, som till exempel blinkande ljus, domningar eller svårigheter att tala.
Inte alla med migrän har aura.

Andra symtom: Migrän kan åtföljas av andra symtom, inklusive illamående, kräkningar, ljus- och ljudkänslighet samt ökad känslighet för rörelse.

Orsak


Orsaken till migrän är komplex och inte helt förstådd, men det är troligtvis en kombination av genetiska, neurologiska och miljömässiga faktorer som spelar en roll.
Migrän kan vara mycket störande och påverka en persons livskvalitet.

Flera patienter känner att migrän ofta kommer vid menstruation. Denna migrän kallar vi hormonell migrän och den är svårt för oss att göra något åt.

Behandling

Om migrän är relaterad till spänningar i nacken kan dessa bli bättre av justeringar i ryggrad och nacke som i sin tur lindrar spänningar och förbättrar nervfunktionen i området.
Genom att korrigera felaktiga rörelsemönster och eventuella obalanser kan naprapatiska justeringar minska risken för migränattacker.

Mobilisering: Mobilisering är en mildare teknik än kiropraktiska justeringar och används för att öka rörligheten i leder och muskler. Det kan vara särskilt användbart för personer som inte är lämpliga för kraftfulla justeringar.

Muskelavslappning: Vi kan använda tekniker som massage, triggerpunktsbehandling eller ex dry needling för att minska spänningar i nack- och ryggmuskulaturen, vilket i sin tur kan minska risken för migränattacker. För vissa patienter blir migränattacken lättare om de har tagit hand om musklerna som ger vanlig huvudvärk.

Ergonomisk Rådgivning: Vi ger ofta råd om korrekt hållning och ergonomi för att minska stressen på nacken och ryggen i vardagen, särskilt för dem som spenderar mycket tid framför datorn eller har en stillasittande livsstil.

Övningar: Hos oss får du specifika övningar för att stärka nack- och ryggmusklerna och förbättra kroppshållningen.

Det är dock viktigt att notera att effektiviteten av vår behandling för migrän varierar från person till person.
Vissa personer kan uppleva lindring av sina migränsymtom genom våra behandlingar, medan andra inte gör det och därför är det samtidigt viktigt att diskutera dina symtom och behandlingsalternativ med din läkare.
En noggrann bedömning av ditt tillstånd kan hjälpa till att fastställa den mest lämpliga behandlingsplanen för att hantera dina migränsymtom på ett säkert och effektivt sätt.