Huvud - Diagnoser

Käk problematik


Käkproblematik, även känt som temporomandibulärt ledssyndrom (TMJ-syndrom) eller temporomandibulär dysfunktion (TMD),är ett samlingsnamn för olika tillstånd som påverkar käken och de omgivande musklerna.

Dessa problem kan orsaka stor smärta och obehag i käken samt ge begränsad rörlighet och andra symtom, som ex svårt att gapa, svårt att tugga utan smärta osv. Vid långvariga besvär kan det även uppstå artos i leden, som i sin tur kan ge besvärlig smärta.

Käken består av käkbenet, ligament och en disk på vardera sida.

Denna led är utsatt för höga krafter då vi tuggar, gnisslar tänder eller är stressad o biter ihop käkarna.
Smärtan kan vara lokaliserad till tinning, tänder eller över käkleden.
Besvären kan komma både av att leden är stel eller om den istället överrörlig.
Kvinnor är mer utsatta och man vet ännu inte orsaken till detta.

Vid luxation av käkleden ska man söka hjälp så fort som möjligt då det är lättare att reponera tillbaka käken till dess ursprungliga läge.


Orsak

Här är några vanliga orsaker och symtom på käkproblematik:

Smärta i käken är det vanligaste symtomet på käkproblematik och kan vara lokaliserad till ett eller båda sidor av käken.

Klickande eller Knakande Ljud: Många personer med käkproblematik upplever klickande, knakande eller skrapande ljud när de öppnar eller stänger munnen.

Begränsad Rörlighet: Svårigheter att öppna eller stänga munnen helt kan vara ett tecken på käkfunktionsproblem.

Tandgnissling: Personer som gnisslar tänderna, särskilt på natten, kan uppleva käkproblematik på grund av ökad muskelspänning.

Huvudvärk: Smärta från käkproblematik kan stråla ut till huvudet och orsaka huvudvärk eller migrän.

Öronvärk: Käkproblematik kan ibland stråla ut till örat och orsaka öronvärk

Behandling

Naprapater och Kiropraktorer är specialiserade på diagnos, behandling och förebyggande av mekaniska störningar i muskler och leder, inklusive de som rör käken. När det gäller käkproblem, särskilt de som är relaterade till muskelspänningar, temporomandibulärt ledssyndrom (TMJ) eller käkfogssmärta, kan naprapater och kiropraktorer erbjuda olika behandlingsmetoder för att lindra symtom och förbättra funktionen. Här är några sätt som vi kan hjälpa till med vid käkproblem:Muskelavslappning och Triggerpunktsbehandling: Vi använder oss av tekniker för muskelavslappning och triggerpunktsbehandling för att minska spänningar i käkmusklerna och förbättra rörligheten.

Justering av Käken: Genom mjuka och noggranna justeringar kan vi justera käken för att återställa rörligheten och minska smärta. Det här kan vara särskilt användbart om käkproblemet är relaterat till en dysfunktion i temporomandibulärt leder (TMJ).

Övningar och Stretching: Vi kan rekommendera specifika övningar och stretchingrutiner för att förbättra käkfunktionen och stärka omkringliggande muskler.

Ergonomi och Livsstilsrådgivning: VI ger råd om rätt ergonomi och livsstilsändringar för att minska käkspänningar, inklusive korrekt avslappningstekniker.

Hantering av Nacken och Ryggraden: Eftersom käkfunktionen är nära kopplad till nacke och ryggrad, arbetar vi med ryggraden och nacken för att förbättra den övergripande kroppsmekaniken och lindra käkproblemen.

Anpassning av Bettskenor: Om vi inte får det resultat som vi önskar, ber vi patienten gå till tandläkaren för vidare behandling med bettskena för att minska tändernas slitage och lindra symtom vid nattlig tandgnissling.

Det är viktigt att notera att vi inte kan behandla alla typer av käkproblem, särskilt de som är relaterade till allvarligare strukturella eller medicinska tillstånd. Vid svårare eller komplexa käkproblem är det viktigt att söka bedömning och behandling från en tandläkare eller käk- och ansiktskirurg som är specialiserad på dessa tillstånd.