Huvud - Diagnoser

Hortons Huvudvärk

Hortons huvudvärk, även känt som klusterhuvudvärk, är en form av svår och intensiv huvudvärk som är mycket smärtsam och återkommande. Det är en primär huvudvärk, vilket innebär att den inte är en följd av en underliggande sjukdom eller en annan medicinsk tillstånd. Hortons huvudvärk är relativt ovanlig men ofta extremt smärtsam.

Hortons huvudvärk kännetecknas av följande egenskaper:

  1. Intensitet: Hortons huvudvärk är extremt intensiv och skarp. De beskrivs ofta som den värsta smärtan en människa kan uppleva.
  2. Varaktighet: Smärtan varar vanligtvis från 15 minuter upp till 3 timmar eller längre. Attackerna inträffar ofta regelbundet under en viss period (en "klusterperiod") som kan vara veckor till månader, följt av en period av remission när huvudvärken inte förekommer.
  3. Svårighet att vila: Hortons huvudvärk är ofta så smärtsamma att personen inte kan sitta still eller vila, och de kan vara oroade och rastlösa under en attack.
  4. Säsongsbundenhet: Många människor med Hortons huvudvärk upplever att attackerna är säsongsbundna, ofta förekommande vid samma tid varje år.
  5. Sidan av huvudvärk: Hortons huvudvärk tenderar att vara ensidig, vilket betyder att smärtan koncentreras på en sida av huvudet, ofta runt ögat eller tinningen.
  6. Andra symtom: Personer med Hortons huvudvärk kan också uppleva andra symtom på den drabbade sidan, inklusive tårflöde, nästäppa eller rinnsnuva, svullnad runt ögat samt rodnad eller svettning i ansiktet.

Orsak

Orsaken till Hortons huvudvärk är inte helt klarlagd, men det finns förslag om att det kan vara relaterat till en dysfunktion i hypothalamus, en del av hjärnan som reglerar kroppens biologiska klocka och andra viktiga funktioner. Hortons huvudvärk diagnostiseras ofta baserat på en noggrann beskrivning av symtomen samt uteslutning av andra möjliga orsaker till huvudvärken.

Behandling

Behandlingen av Hortons huvudvärk är främst mediciner som läkaren skriver ut.
Det finns även förebyggande mediciner som kan användas för att minska frekvensen och svårighetsgraden av attackerna.
Det är viktigt att personer med misstänkt Hortons huvudvärk konsulterar en läkare eller en specialist inom huvudvärk för korrekt diagnos och behandlingsplan.

Vi hjälper till att få ner symtomen, men hortons kan vi inte behandla bort.