Huvud - Symtom

Diskbråck

Mellan de flesta kotor i ryggraden har vi diskar som agerar dels som stötdämpare och dels bidrar till en ökad stabilitet i kroppen. Dessa består av en mjuk, geléliknande kärna, och lager av hårdare brosk runtom. När man får ett så kallat diskbråck, tränger den mjuka kärnan ut genom brosklagren och trycker på nerverna som då kan orsaka smärta, domningar och/eller svaghet i de områden som kontrolleras av de påverkade nerverna. Det kan även orsaka obehag och påverka rörelseförmågan.

Det finns även ett tillstånd som kallas diskbuktning. Med det menas att den mjuka kärnan inte trängt igenom brosklagren. Ibland kan det medföra ett tryck på nerverna vilket då också orsakar smärta, domningar eller svaghet, men oftast märks det inte av mer än att man kan känna sig stel och "stapplig" i perioder.

Hur ett diskbråck eller diskbuktning påverkar just dig är väldigt individuellt, och det självläker oftast inom 3-6 månader.

File:Disc herniation - Degeneration Prolapse Extrusion Sequestration -- Smart-Servier.jpg

Orsak

Diskbråck kan uppstå till följd av åldrande, skador, överdriven belastning på ryggraden eller vid tunga repetitiva rörelser. Vid ett redan orsakat diskbråck, kan man genom att röra sig normalt sällan göra mer skada på disken, dock kan det vara smärtsamt.

Behandling

Behandling av ett diskbråck eller diskbuktning kan se olika ut beroende på vem man väljer att söka hjälp hos. Hos oss på Naprapaterna hjälper vi dig med symtom- och smärtlindring och rehabövningar. Vi kan även hjälpa till med att bedöma om det behövs hjälp av ytterligare vårdinstans och ordna en remiss. Vid allvarligare fall kan kirurgi eller starkare smärtstillande medicin vara nödvändigt för att lindra symtomen.

Hortons Huvudvärk

Hortons huvudvärk, även känt som klusterhuvudvärk, är en form av svår och intensiv huvudvärk som är mycket smärtsam och återkommande. Det är en primär huvudvärk, vilket innebär att den inte är en följd av en underliggande sjukdom eller en annan medicinsk tillstånd. Hortons huvudvärk är relativt ovanlig men ofta extremt smärtsam.

Hortons huvudvärk kännetecknas av följande egenskaper:

  1. Intensitet: Hortons huvudvärk är extremt intensiv och skarp. De beskrivs ofta som den värsta smärtan en människa kan uppleva.
  2. Varaktighet: Smärtan varar vanligtvis från 15 minuter upp till 3 timmar eller längre. Attackerna inträffar ofta regelbundet under en viss period (en "klusterperiod") som kan vara veckor till månader, följt av en period av remission när huvudvärken inte förekommer.
  3. Svårighet att vila: Hortons huvudvärk är ofta så smärtsamma att personen inte kan sitta still eller vila, och de kan vara oroade och rastlösa under en attack.
  4. Säsongsbundenhet: Många människor med Hortons huvudvärk upplever att attackerna är säsongsbundna, ofta förekommande vid samma tid varje år.
  5. Sidan av huvudvärk: Hortons huvudvärk tenderar att vara ensidig, vilket betyder att smärtan koncentreras på en sida av huvudet, ofta runt ögat eller tinningen.
  6. Andra symtom: Personer med Hortons huvudvärk kan också uppleva andra symtom på den drabbade sidan, inklusive tårflöde, nästäppa eller rinnsnuva, svullnad runt ögat samt rodnad eller svettning i ansiktet.

Orsak

Orsaken till Hortons huvudvärk är inte helt klarlagd, men det finns förslag om att det kan vara relaterat till en dysfunktion i hypothalamus, en del av hjärnan som reglerar kroppens biologiska klocka och andra viktiga funktioner. Hortons huvudvärk diagnostiseras ofta baserat på en noggrann beskrivning av symtomen samt uteslutning av andra möjliga orsaker till huvudvärken.

Behandling

Behandlingen av Hortons huvudvärk är främst mediciner som läkaren skriver ut.
Det finns även förebyggande mediciner som kan användas för att minska frekvensen och svårighetsgraden av attackerna.
Det är viktigt att personer med misstänkt Hortons huvudvärk konsulterar en läkare eller en specialist inom huvudvärk för korrekt diagnos och behandlingsplan.

Vi hjälper till att få ner symtomen, men hortons kan vi inte behandla bort.

Klusterhuvudvärk

Orsak

Behandling

Käk problematik


Käkproblematik, även känt som temporomandibulärt ledssyndrom (TMJ-syndrom) eller temporomandibulär dysfunktion (TMD),är ett samlingsnamn för olika tillstånd som påverkar käken och de omgivande musklerna.

Dessa problem kan orsaka stor smärta och obehag i käken samt ge begränsad rörlighet och andra symtom, som ex svårt att gapa, svårt att tugga utan smärta osv. Vid långvariga besvär kan det även uppstå artos i leden, som i sin tur kan ge besvärlig smärta.

Käken består av käkbenet, ligament och en disk på vardera sida.

Denna led är utsatt för höga krafter då vi tuggar, gnisslar tänder eller är stressad o biter ihop käkarna.
Smärtan kan vara lokaliserad till tinning, tänder eller över käkleden.
Besvären kan komma både av att leden är stel eller om den istället överrörlig.
Kvinnor är mer utsatta och man vet ännu inte orsaken till detta.

Vid luxation av käkleden ska man söka hjälp så fort som möjligt då det är lättare att reponera tillbaka käken till dess ursprungliga läge.


Orsak

Här är några vanliga orsaker och symtom på käkproblematik:

Smärta i käken är det vanligaste symtomet på käkproblematik och kan vara lokaliserad till ett eller båda sidor av käken.

Klickande eller Knakande Ljud: Många personer med käkproblematik upplever klickande, knakande eller skrapande ljud när de öppnar eller stänger munnen.

Begränsad Rörlighet: Svårigheter att öppna eller stänga munnen helt kan vara ett tecken på käkfunktionsproblem.

Tandgnissling: Personer som gnisslar tänderna, särskilt på natten, kan uppleva käkproblematik på grund av ökad muskelspänning.

Huvudvärk: Smärta från käkproblematik kan stråla ut till huvudet och orsaka huvudvärk eller migrän.

Öronvärk: Käkproblematik kan ibland stråla ut till örat och orsaka öronvärk

Behandling

Naprapater och Kiropraktorer är specialiserade på diagnos, behandling och förebyggande av mekaniska störningar i muskler och leder, inklusive de som rör käken. När det gäller käkproblem, särskilt de som är relaterade till muskelspänningar, temporomandibulärt ledssyndrom (TMJ) eller käkfogssmärta, kan naprapater och kiropraktorer erbjuda olika behandlingsmetoder för att lindra symtom och förbättra funktionen. Här är några sätt som vi kan hjälpa till med vid käkproblem:Muskelavslappning och Triggerpunktsbehandling: Vi använder oss av tekniker för muskelavslappning och triggerpunktsbehandling för att minska spänningar i käkmusklerna och förbättra rörligheten.

Justering av Käken: Genom mjuka och noggranna justeringar kan vi justera käken för att återställa rörligheten och minska smärta. Det här kan vara särskilt användbart om käkproblemet är relaterat till en dysfunktion i temporomandibulärt leder (TMJ).

Övningar och Stretching: Vi kan rekommendera specifika övningar och stretchingrutiner för att förbättra käkfunktionen och stärka omkringliggande muskler.

Ergonomi och Livsstilsrådgivning: VI ger råd om rätt ergonomi och livsstilsändringar för att minska käkspänningar, inklusive korrekt avslappningstekniker.

Hantering av Nacken och Ryggraden: Eftersom käkfunktionen är nära kopplad till nacke och ryggrad, arbetar vi med ryggraden och nacken för att förbättra den övergripande kroppsmekaniken och lindra käkproblemen.

Anpassning av Bettskenor: Om vi inte får det resultat som vi önskar, ber vi patienten gå till tandläkaren för vidare behandling med bettskena för att minska tändernas slitage och lindra symtom vid nattlig tandgnissling.

Det är viktigt att notera att vi inte kan behandla alla typer av käkproblem, särskilt de som är relaterade till allvarligare strukturella eller medicinska tillstånd. Vid svårare eller komplexa käkproblem är det viktigt att söka bedömning och behandling från en tandläkare eller käk- och ansiktskirurg som är specialiserad på dessa tillstånd.

Migrän

Migrän är en neurologisk sjukdom som kännetecknas av upprepade och intensiva huvudvärksattacker. Det är en form av huvudvärk som vanligtvis är mycket smärtsam och ofta åtföljs av andra symtom. Här är några kännetecken för migrän:

Intensiv huvudvärk: Migränhuvudvärken är oftast pulserande och koncentrerad till en sida av huvudet. Smärtan kan vara så allvarlig att den påverkar dagliga aktiviteter.

Återkommande attacker: Migrän följer ofta ett mönster av återkommande attacker, som kan variera i frekvens från person till person. En migränattack kan pågå i några timmar till flera dagar.

Aura: Vissa personer med migrän kan uppleva en aura före eller under en migränattack.
Auran består av visuella, sensoriska eller språkliga symtom, som till exempel blinkande ljus, domningar eller svårigheter att tala.
Inte alla med migrän har aura.

Andra symtom: Migrän kan åtföljas av andra symtom, inklusive illamående, kräkningar, ljus- och ljudkänslighet samt ökad känslighet för rörelse.

Orsak


Orsaken till migrän är komplex och inte helt förstådd, men det är troligtvis en kombination av genetiska, neurologiska och miljömässiga faktorer som spelar en roll.
Migrän kan vara mycket störande och påverka en persons livskvalitet.

Flera patienter känner att migrän ofta kommer vid menstruation. Denna migrän kallar vi hormonell migrän och den är svårt för oss att göra något åt.

Behandling

Om migrän är relaterad till spänningar i nacken kan dessa bli bättre av justeringar i ryggrad och nacke som i sin tur lindrar spänningar och förbättrar nervfunktionen i området.
Genom att korrigera felaktiga rörelsemönster och eventuella obalanser kan naprapatiska justeringar minska risken för migränattacker.

Mobilisering: Mobilisering är en mildare teknik än kiropraktiska justeringar och används för att öka rörligheten i leder och muskler. Det kan vara särskilt användbart för personer som inte är lämpliga för kraftfulla justeringar.

Muskelavslappning: Vi kan använda tekniker som massage, triggerpunktsbehandling eller ex dry needling för att minska spänningar i nack- och ryggmuskulaturen, vilket i sin tur kan minska risken för migränattacker. För vissa patienter blir migränattacken lättare om de har tagit hand om musklerna som ger vanlig huvudvärk.

Ergonomisk Rådgivning: Vi ger ofta råd om korrekt hållning och ergonomi för att minska stressen på nacken och ryggen i vardagen, särskilt för dem som spenderar mycket tid framför datorn eller har en stillasittande livsstil.

Övningar: Hos oss får du specifika övningar för att stärka nack- och ryggmusklerna och förbättra kroppshållningen.

Det är dock viktigt att notera att effektiviteten av vår behandling för migrän varierar från person till person.
Vissa personer kan uppleva lindring av sina migränsymtom genom våra behandlingar, medan andra inte gör det och därför är det samtidigt viktigt att diskutera dina symtom och behandlingsalternativ med din läkare.
En noggrann bedömning av ditt tillstånd kan hjälpa till att fastställa den mest lämpliga behandlingsplanen för att hantera dina migränsymtom på ett säkert och effektivt sätt.


Sinushuvudvärk

Orsak

Behandling

Spänningshuvudvärk


Spänningshuvudvärk är den vanligaste typen av huvudvärk och kännetecknas av mild till måttlig smärta som ofta beskrivs som en tryckande eller spännande känsla runt huvudet. Det är vanligtvis inte lika intensiv som migrän och påverkar inte dagliga aktiviteter på samma sätt. Här är några kännetecken för spänningshuvudvärk:

  * Smärta och tryck: Smärtan i spänningshuvudvärk beskrivs vanligtvis som en känsla av tryck eller en stramhet runt hela huvudet, som om någon har spänt ett band runt det.

  * Mild till måttlig intensitet: Spänningshuvudvärk är vanligtvis inte lika intensiv som migrän. Smärtan kan vara irriterande och besvärande, men den är sällan så allvarlig att den hindrar dagliga aktiviteter.

  * Varaktighet: Spänningshuvudvärk kan vara kronisk (långvarig) eller episodisk (kommer och går). Kronisk spänningshuvudvärk varar längre än 15 dagar i månaden under minst tre månader.

  * Avsaknad av andra symtom: Spänningshuvudvärk åtföljs vanligtvis inte av andra symtom som illamående, kräkningar, aura eller ökad känslighet för ljus och ljud, vilka är vanliga i migrän.

Orsak

Orsaken till spänningshuvudvärk är ofta många faktorer. När dessa faktorer blir för många kan det ofta leda till spänningshuvudvärk.

-Vi stressar, -Sitter för mycket med dålig hållning i skolan, framför datorn, i bilen....., - Sover dåligt, -Sämre syn, -Fryser och drar upp axlarna, - Sämre hållning med starkare muskler på framsida av kropp än på baksida vilket leder till gamnacke, ja orsakerna kan vara många. Det viktiga är att tillsammans komma på dessa orsaker och försöka förebygga.

Behandling

Målet för vår behandling av spänningshuvudvärk är alltid att bli mer avslappnad. Här har vi många olika behandlingar att ta till. Här funderar vi tillsammans med patienten när, var och hur spänningen börjar och därefter lägger vi upp en individuell behandling som passar just dig.

Whiplash

Whiplash är en term som används för att beskriva en skada som uppstår när huvudet rör sig plötsligt framåt och sedan bakåt med stor kraft
Man brukar likna denna rörelse som av en piska.
Denna typ av skada är vanligtvis resultatet av en kraftig kollision från exempelvis en bilolycka, en idrottsolycka eller en fallolycka.
Whiplashskador drabbar oftast nacken och ryggraden och kan orsaka en rad olika symtom och besvär som på vissa patienter kan orsaka långvarig smärta.

Orsak

Här är några vanliga symtom på whiplash.

Denna dignos är väldigt individuell och vissa personer som blivit utsatta för ex våld av trafikolycka har inga symtom alls senare i livet.

Nacksmärta och styvhet: Smärta och begränsad rörlighet i nacken är de mest karakteristiska symptomen på whiplashskada.

Huvudvärk: Många personer som drabbas av whiplash upplever huvudvärk, särskilt i bakhuvudet.

Överdriven trötthet: Trötthet och sömnstörningar är vanliga, särskilt på grund av smärta och obehag.

Yrsel: En känsla av yrsel eller ostadighet är ett vanligt symtom, särskilt när man rör huvudet.

Domningar och stickningar: Domningar eller stickningar i armar och händer kan uppstå på grund av påverkan på nerverna i nacken.

Koncentrationssvårigheter: Svårigheter att koncentrera sig och minnesproblem är vanliga besvär.

Svårigheter med syn och hörsel: Vissa personer upplever suddig syn, ljuskänslighet eller hörselproblem efter en whiplashskada.

Behandling

Vid Akut whiplash

Om du nyligen har varit inblandad i en olycka och misstänker att du har drabbats av whiplash, är det viktigt att agera snabbt för att hantera symptomen och minska risken för långvariga besvär. Här är några steg att överväga omedelbart efter en olycka:

Sök Omedelbar Läkarvård: Även om symptomen på whiplash inte omedelbart framträder efter en olycka, är det viktigt att bli utvärderad av en läkare så snart som möjligt. Vissa symtom, som nacksmärta, huvudvärk eller yrsel, kan börja visa sig några timmar eller dagar efter olyckan. Läkaren kan utvärdera eventuella skador och rekommendera lämplig behandling.

Vila och Undvik Ansträngande Aktiviteter: Det är viktigt att undvika ansträngande aktiviteter och vila nacken så mycket som möjligt under de första dagarna efter olyckan. Detta kan hjälpa till att minimera inflammation och spänningar i nackmusklerna.

Använd Kyla: Applicera kyla på det drabbade området med en ispåse eller en kylpåse inslagen i en handduk. Kyla kan minska inflammation och lindra smärta. Applicera kylan i 15-20 minuter åt gången flera gånger om dagen.

Undvik Värme: Undvik att använda värme under de första 24-48 timmarna efter olyckan, eftersom värme kan öka inflammationen.

Smärtlindring: Om din läkare godkänner det, kan du använda receptfria smärtstillande medel som ibuprofen eller paracetamol för att lindra smärta och minska inflammationen.

Hållning och Stöd: Se till att hålla nacken i en neutral position och använda ett stöd, till exempel en nackkrage, om det rekommenderas av din läkare.

Undvik Huvudvärk: Om du lider av huvudvärk, undvik starkt ljus och bullriga miljöer för att minska stimuli.

Olyckor som leder till whiplashskador bör alltid tas på allvar. Om du har några bekymmer eller märker några nya eller förvärrade symtom, bör du omedelbart kontakta din läkare för ytterligare utvärdering och behandling. Tidig och adekvat vård kan bidra till att förbättra prognosen och minska risken för långvariga besvär.

Det är viktigt att notera att varje fall av whiplash är unikt, och behandlingen bör vara individuellt anpassad baserat på patientens specifika behov och symtom.
Vi utför en noggrann utvärdering och skräddarsyr behandlingen för varje patient.
Vid behov kan vi också samarbeta med andra medicinska specialister, som fysioterapeuter eller ortopeder för att säkerställa en heltäckande vårdplan för patienten.
Innan du påbörjar någon behandling är det viktigt att konsultera en läkare för att säkerställa att vår behandling lämplig och säker för ditt specifika tillstånd.
Vi kan hjälpa till vid whiplashskador genom att lindra smärta, förbättra rörlighet och stärka musklerna runt nacken och ryggen. Här är några tekniker som vi kan hjälpa använda oss av:

Mobilisering: Mobilisering innebär mjukare rörelser och sträckningar av leder och muskler för att förbättra rörligheten och minska stelhet. Detta kan vara särskilt användbart för personer med whiplashskador eftersom det är en mer skonsam metod jämfört med kraftfulla justeringar.

Mjukvävnadsbehandling: VI kan använda tekniker som massage, triggerpunktsbehandling, dry needling och stretching för att lindra spänningar i nack- och ryggmusklerna.

Övningar och Rehabilitering: VI kan rekommendera specifika övningar och rehabiliteringsövningar för att förbättra styrkan och stabiliteten i nacken och ryggen. Dessa övningar kan bidra till att återställa normal muskelfunktion och minska risken för framtida skador.

Ergonomisk Rådgivning: Vi ger råd om rätt arbetsställningar och ergonomi för att minska belastningen på nacken och ryggen i vardagen.


Livsstilsrådgivning: Vi ger även råd om livsstilsförändringar, inklusive kost och övnings vanor, för att stödja den allmänna hälsan och främja läkning.

Yrsel

Yrsel är en känsla av ostadighet, svindel eller världen som rör sig, även när personen är stilla. Det är en vanlig upplevelse och kan variera från mild till svår. Yrsel kan vara relaterad till olika faktorer, inklusive problem med innerörat, synsystemet, nervsystemet eller blodtrycket.

Det finns olika typer av yrsel, inklusive:

Vertigo: Vertigo är en specifik typ av yrsel där det känns som att omgivningen snurrar eller rör sig, även när personen är stilla. Detta kan vara relaterat till problem i innerörat och balanssystemet.

Disequilibrium: Detta innebär känslan av att vara ur balans eller ostadig, vilket kan göra det svårt att gå eller stå upp. Det kan vara relaterat till muskel- eller skelettproblem, inklusive problem med leder eller nerver som styr balansen.

Lightheadedness: Detta är en känsla av att nästan svimma eller känna sig yr och svag. Det kan vara relaterat till tillfälligt lågt blodtryck, uttorkning, eller andra cirkulationsproblem.

Yrsel vid rörelse: Yrsel som uppstår när man rör på huvudet eller kroppen kan vara kopplad till problem i innerörat och balanssystemet.

Orsak

Öratssjukdomar: Sjukdomar som kristallsjukan, (benign paroxysmal positional vertigo), Menières sjukdom eller vestibularisneurit, där problem uppstår i innerörat och balanssystemet.

Öroninfektioner: Infektioner i innerörat kan leda till yrsel och balansproblem.

Ångest och stress: Stark ångest eller stress kan ibland orsaka yrsel.

Lågt blodtryck: Plötsliga förändringar i blodtrycket, särskilt när du reser dig upp snabbt, kan leda till tillfällig yrsel.

Neurologiska problem: Vissa neurologiska tillstånd och sjukdomar kan påverka balans och orsaka yrsel.

Behandling

Behandlingen för yrsel beror på den underliggande orsaken till besväret. Innan behandlingen påbörjas måste en noggrann utvärdering av en läkare eller specialist göras för att fastställa den exakta orsaken till yrseln. Här är några sätt som yrsel kan behandlas beroende på den specifika orsaken:

Vi kan behandla yrsel och har många tekniker för detta.

Vi gör specifika tester som förhoppningsvis visar varför du fått din yrsel. Nervsignaler från nackens leder och muskulatur kan störas och därmed ge yrsel.
Är man ex stressad av många vardagliga faktorer, drar vi omedvetet upp axlarna mot öronen, vilket i längden kan ge yrsel.
Om vi inte får det resultat som vi önskar genom vår behandling, ber vi patienten söka upp läkare för vidare undersökning.


Nedan finns även andra vanliga orsaker som kan ge yrsel.

Örats sjukdomar:

-Kristall sjukan, Benign Paroxysmal Positional Vertigo (BPPV): Sjukdomen drabbar patienter i alla åldrar men är vanligast hos personer över 60 år, troligen beroende på åldersförändringar i otolitorganen. När patienten lägger sig ned, vänder sig i sängen eller rör på huvudet kan degenerativt avfall från utriculus ramla ut i vanligtvis den posteriora båggången och påverkar då cupula vid huvudrörelser. Detta skapar en illusion av rörelse, vilket i sin tur ger rotatorisk yrsel och ofta illamående.
Kristallsjukan behandlas ofta med specifika övningar, som Epleys manöver eller Brandt-Daroff övningar, som kan hjälpa till att återställa balansorganens normala funktion.

-Menières sjukdom: Livsstilsändringar, kostkontroll och vissa mediciner kan användas för att hantera symtomen.

-Vestibularisneurit: Inflammationsdämpande läkemedel och övningar för att förbättra balans och öga-hand-koordination kan användas för att hantera yrseln.

Öroninfektioner:

Om yrseln är orsakad av en öroninfektion, kan läkaren ordinera antibiotika för att bekämpa infektionen.


Ångest eller Stress:

Kognitiv beteendeterapi (CBT) eller andra former av terapi kan vara användbara för att hantera ångest och stress, som kan vara en bidragande faktor till yrsel.

Lågt Blodtryck:

Att dricka tillräckligt med vatten, undvika snabba rörelser och stå upp långsamt kan hjälpa till att förhindra yrsel vid lågt blodtryck.

Neurologiska Problematik:

Behandlingen beror på den underliggande neurologiska sjukdomen och kan innefatta mediciner, fysioterapi eller andra terapiformer.

Symtomlindring:

Läkemedel mot illamående och kräkningar kan användas vid svår yrsel för att lindra illamående.

Läkaren kan ordinera mediciner som kallas vestibulära suppressorer för att minska yrsel.

Det är viktigt att följa läkarens rekommendationer och behandlingsplan noggrant. Eftersom yrsel kan vara orsakad av många olika faktorer är det avgörande att få en korrekt diagnos och skräddarsydd behandling. Om yrseln är svår, att man inte känner igen den, uppstår plötsligt eller åtföljs av andra symtom som domningar, svaghet eller talstörningar, är det viktigt att söka medicinsk vård omedelbart för en korrekt diagnos och lämplig behandling.