Axel - Diagnoser

Överansträngning/Muskelbelastning

Diagnosen överansträngning i axlarna kan göras genom patientens beskrivning av symtom, inklusive när smärtan började, och hur länge den har pågått, samt om det finns eventuella faktorer som kan ha utlöst eller förvärrat smärtan i axlarna.

Därefter undersöker vi axlarna noggrant för att bedöma röreleseomfång, musklestyrka, och eventuella teckan på svullnad eller inflammation. Under denna undersökning kommer vi känna om det finns ömma punkter och avgöra om det finns specifika områden av överansträngning.

Överansträngning i axlarna är ofta ett övergående tillstånd och svara bra på vår behandling samt vila.
Om smärtan trots våra behandlingar inte skulle släppa, kan det vara bra att gå till läkaren och få smärtstillande medicin.
Vi kommer också att överväga och utesluta andra möjliga orsaker till axelsmärtan, såsom skador på ledkapslar, ligament, eller nervpåverkan.

Orsak

Axelvärk kan orsakas av många olika faktorer, inklusive överansträngning, skada, inflamation, åldersrelaterade förändringar, eller underliggande medicinska tillstånd som artros eller rotatorkuffskskador.
Överansträngning är ofta repetitiva rörelser med arm/armar som retar upp axel/axlar som exempelvis rörelser som man vanligtvis inte gör varje dag, ex måla huset, eller ligga under båten och måla skrovet.

Bära tungt ovan huvud och eller hålla musklerna i ett statiskt tillstånd brukar också kunna vara orsak till överansträngning i axlar.

Behandling

Beroende vad vi kommer fram till under vår undersökning lägger vi upp en behandling som passar dig.
Ofta handlar det om att lugna ner påverkade muskler och ge många övningar och goda råd.

Patienten måste även vila och inte fortsätta med det som orsakade besvären.

Många gånger handlar det om att träna till sig en stabil axel. En axel där senor och muskler håller saker och ting på plats. Att man inte är ute i ytterlägen och arbetar med armar/axlar.