Axel - Diagnoser

kalkaxel

Kalkaxel är en smärtsam axelsjukdom som beror på att förkalkningar bildas i axelledens senor (rotatorcuffen). Många patienter tillfrisknar och förkalkningarna försvinner med tiden.

En liten andel patienter drabbas av en kronisk smärta med nedsatt funktion i axelleden och försämrad livskvalitet, utan att förkalkningarna försvinner.

Kalkaxel innebär att förkalkningar bildas i axelledens senfästen


Kvinnor drabbas oftare än män av kalkaxel och sjukdomen debuterar i 30-60 års åldern. Sjukdomen blir allt ovanligare med stigande ålder.
Det är vanligare att personer som drabbas av kalkaxel arbetar med armarna i inåtrotation och lätt lyfta ut från sidorna (abduktion) som man gör då man sitter på kontor.

Orsak

Orsakerna till utfällningar av kalk inuti rotatorcuffen är oklara.

En traditionell åsikt är att förkalkningarna är en del av en långsam nedbrytning av rotatorcuffen.

En annan åsikt är förkalkningarna uppkommer genom en slags felprogrammering av annars friska celler. Själva celldelningen  går snett (metaplasi). Istället för att det bildas celler som normalt förekommer i senvävnaden så bildas celler som producerar kalk. En möjlig orsak kan vara att en nedsatt syresättning av senvävnaden skapar en metaplasi och därmed celler som producerar kalk.

Behandling

Behandlingen av kalkaxel, även känt som tendinopati i rotatorkuffens senor, syftar till att lindra smärta och förbättra funktionen i axelleden.

Behandlingsmetoderna kan variera beroende på svårighetsgraden av tillståndet och patientens individuella behov, men här är några vanliga behandlingsalternativ för kalkaxel:

-Vila och under de tidiga stadierna kan det vara nödvändigt att undvika aktiviteter som orsakar smärta och överansvändning av axeln.
-Vi utformar ett träningsprogram som fokuserar på att förbätre muskelstyrkan och rörligheten i axelleden. Övningarna kan hjälpa till att sträka de omgivande musklerna och senorna, minska smärta och förhindra framtida skador.
-Läkaren kan ordinera smärtstillande medel eller antiinflammatoriska läkemdel för att lindra smärta och minska inflammationen.aktiviteter som orsakar smärta och