Axel - Diagnoser

Impingement

Impingement är ett medicinskt tillstånd som innebär att mjuka vävnader, vanligtvis senor och muskler, kläms eller nyps mellan benstrukturer i kroppen, oftast i en led. Detta kan orsaka smärta, inflammation och nedsatt funktion i det drabbade området. Impingement kan förekomma i olika delar av kroppen, men det är särskilt vanligt i axlar och höfter.

Orsak

  • Axelimpingement: I axeln kan impingement uppstå när senorna som passerar genom det trånga utrymmet mellan överarmsbenet och skulderbladet (det kallas ofta subakromialt utrymme) blir klämda eller nyps. Detta kan orsaka smärta och inflammation och är ibland kopplat till rotatorkuffsskador.
  • Höftimpingement: I höften kan impingement uppstå när benet i lårbenet och bäckenet möts på ett sätt som klämmer muskler och senor i höftleden. Detta kan leda till smärta i höften och höftflexorn.
  • Knäimpingement: I knäet kan impingement inträffa när mjuka vävnader i knäleden kläms mellan benstrukturer. Detta kan vara relaterat till aktiviteter som ex cykling eller squats och kan leda till smärta i knäet.
  • Ankelimpingement: I ankeln kan impingement uppstå när senor eller brosk kläms mellan ben i fotleden. Detta kan orsaka smärta och begränsad rörlig.

Behandling

Behandlingen av impingement beror på den specifika situationen och det drabbade området:

  • Att undvika aktiviteter som orsakar impingement är ofta en viktig del av behandlingen.
  • Vi ger dig övningar och tekniker för att förbättra rörligheten och styrkan i det drabbade området och minska risken för framtida impingement.
  • Antiinflammatoriska läkemedel: Läkaren kan ordinera smärtstillande och antiinflammatoriska läkemedel för att lindra smärta och inflammation.
  • Injektioner: Ibland kan kortisoninjektioner användas för att minska inflammationen i det drabbade området.
  • Kirurgi: I vissa fall kan kirurgi övervägas om andra behandlingsalternativ inte ger lättnad. Kirurgi kan syfta till att skapa mer utrymme i det trånga området och lindra inklämningen av vävnaderna.

Det är viktigt att söka hjälp om du misstänker att du har impingement och upplever smärta eller nedsatt funktion i ett led eller en kroppsdel. En korrekt diagnos och behandlingsplan kan bidra till att lindra symtomen och förhindra komplikationer.