Axel - Diagnoser

Frozen shoulder

 • Frozen shoulder, även känt som adhesiv kapsulit, är ett tillstånd där ledkapseln runt axelleden blir tjockare och styvare. Det leder till en gradvis minskning av rörelseomfånget i axeln och orsakar smärta och styvhet. Tillståndet utvecklas oftast över tid och genomgår tre huvudsakliga faser:

 • Frysfas (Freezing Phase): Under denna fas upplever patienten gradvis ökande smärta och stelhet i axeln. Rörligheten minskar, och det blir svårare att utföra vardagliga aktiviteter som att klä sig eller tvätta sig.
 • Frossen fas (Frozen Phase): Under den här fasen är smärtan oftast mindre intensiv, men axeln förblir mycket stel. Rörelsen är starkt begränsad, och det kan vara svårt att höja armen eller utföra rörelser som att nå över huvudet.
 • Utdödningsfas (Thawing Phase): I denna fas börjar smärtan avta gradvis, och rörligheten i axeln återvänder. Återhämtning kan ta flera månader, och rörelseomfånget kan förbättras med fysioterapi och övningar.
 • Orsak

  Orsaken till frozen shoulder är inte helt förstådda, men det finns några faktorer och riskgrupper som har kopplats till detta tillstånd.

  -Frozen shoulder är vanligare hos personer över 40 år, och risken ökar med stigande ålder. Äldre individer har en ökad benägenhet att utveckla bindvävstäthet och minskad elasticitet, vilket kan bidra till förekomsten av frozen shoulde


  -Kvinnor löper större risk att drabbas av frozen shoulder jämfört med män. Orsaken till denna könsbaserade skillnad är inte helt klarlagd, men hormonella faktorer kan spela en roll.

  -Vissa sjukdomar och tillstånd, såsom diabetes och sköldkörtelsjukdomar, har kopplats till ökad risk för frozen shoulder. Människor med dessa sjukdomar kan vara mer benägna att utveckla bindvävsförändringar som påverkar axelleden.

  -En tidigare skada eller kirurgi i axelområdet kan öka risken för att utveckla frozen shoulder. Inaktivitet och immobilitet under rehabiliteringsperioden kan bidra till utvecklingen av detta tillstånd.

  -Det finns viss indikation på att det kan finnas en ärftlig komponent till utvecklingen av frozen shoulder. Om det finns fall av frozen shoulder i familjen kan risken vara högre.

  -Vissa teorier tyder på att autoimmuna reaktioner kan spela en roll i uppkomsten av frozen shoulder. Inflammation och ärrbildning i ledkapseln kan vara en konsekvens av en överreaktion från immunsystemer.


  -Hormoner kan också spela en roll, särskilt hos kvinnor. Till exempel kan förändringar i östrogennivåer vara förknippade med risken för att utveckla frozen shoulder.

  Det är viktigt att notera att frozen shoulder kan uppstå utan en uppenbar orsak och ibland efter mindre skador eller operationer. Diagnos och behandling bör utföras av en kvalificerad sjukvårdspersonal, och behandlingsmetoderna kan inkludera fysioterapi, smärtlindring och i vissa fall kirurgi för att förbättra rörelseomfånget i axelleden.

  Behandling

  Behandlingen av frozen shoulder är inriktad på att lindra smärta, förbättra rörligheten och främja återhämtning. Här är några behandlingsmetoder som kan användas:

  • Vi kan utforma ett träningsprogram för att förbättra rörligheten och styrkan i axeln. Dessa övningar kan bidra till att lösa upp eventuella adhesioner och hjälpa till med återhämtningen.
  • Smärtlindring: Läkaren kan ordinera smärtstillande medel eller antiinflammatoriska läkemedel för att lindra smärta och inflammation.
  • Injektioner: I vissa fall kan läkaren injicera kortison i axeln för att minska inflammationen och lindra smärta.
  • Vi kan manuella tekniker för att förbättra rörligheten i axeln.
  • Du får övningar att utföra hemma som en del av sin behandlingsplan för att bibehålla rörlighet och förhindra återfall.
  • **I sällsynta fall kan kirurgi övervägas om andra behandlingsalternativ inte ger tillräcklig lättnad. Kirurgi kan innebära att man bryter upp adhesioner och frigör axelns kapsel.

  Det är viktigt att notera att frozen shoulder kan vara en långvarig och smärtsam sjukdom, och återhämtning kan ta tid, upp till 8 månader. Tidig diagnos och tidig behandling kan bidra till att påskynda återhämtningen och minska besvären. Om du upplever symtom på frozen shoulder, inklusive smärta och rörelsebegränsning i axeln, kan vi hjälpa dig med en remiss till axel ortoped.