Home / Behandlingar / Naprapatbehandling

 

Naprapatbehandling som hjälper dig bli av med din smärta
Vår stora styrka är att vi ser kroppen som en helhet, att vi inte bara tar bort värken utan också hittar orsaken till besväret och att vi dessutom ger patienten många goda råd för att inte få tillbaka dessa besvär. Det är inte ovanligt att ex huvudvärk är en kompensation för mycket spända axlar och nacke, eller ont mellan skulderbladen för att många sitter med armarna framför kropppen hela dagen.

En naprapatbehandling kan innehålla många olika behandlingsformer och målet med dessa är att minska smärta och få upp mer rörlighet i muskler och leder. Sådana besvär kan exempelvis vara ischias, ryggskott eller nackspärr. Och den rörelse som blivit sämre i leden kan bero på ex dålig arbetsställning, att vi inte rör oss som vi borde. Det uppkommer en muskelspännning som i sin tur ger smärta och en negativ inverkan på nervsystemet som då inte fungerar optimalt.
Kroppen börjar kompensera för att undvika smärta, vilket istället medför att vi får ont någon annanstans i kroppen.

En behandling börjar med att vi tar en anamnes där du får berätta var du har ont och vad du vill få ut av besöket. Därefter lägger vi upp en behandling som passar dig.

Vi tar emot både akuta och kroniska besvär vilket gör att det blir olika behandling beroende på hur länge du haft din ex onda rygg. Vi använder oss av manipulation där vi får igång en rörelse i leden med hjälp av manipulationsgrepp som utförs med en snabb och lätt rörelse, vi använder oss av mobilisering där vi använder samma grepp men istället går ut i nytt läge av kotans rörelse och patienten får trycka emot, ungefär som stretching och vi har även hjälpmedel som tens, ultraljud, nålar, stötvåg.

Varmt välkommen!