Home / Behandlingar / Mobilisering

 

Mobilisering en mjukare variant av manipulation

Denna teknik används också för att återställa normal rörlighet i kroppens alla leder. Här jobbar man med en mjuk och långsam rörelse som upprepas flera gånger. Vi känner efter vilken kota som inte har maximal rörelse, vi går ut i den rörelse som är låst, ex rotera huvudet till hö och patienten får trycka emot. Detta sker på samma sätt som då man stretchar en muskel men här lägger vi istället fokuset på kotans rörelsemönster. Vissa patienter föredrar denna metod då de inte gillar att det “knakar”.
Mobilisering är en riktigt bra teknik då patienten har fruktansvärt ont och knappt kan röra sig. Då ledar vi tillsammans upp det segment som är riktigt orörligt.

Vi använder oss också av hjälpmedel som tens och ultaljud.